Friday, October 15, 2010

Adab Lelaki dan Wanita

Kongsi

british_muslim_women Tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang mengatakan bahawa pergaulan di antara lelaki dan wanita adalah sama dengan pergaulan di antara lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Ini diakui bukan sahaja oleh Islam, tetapi juga oleh agama-agama dan nilai-nilai dalam tamadun-tamadun yang lain.

Di dalam Islam, pergaulan di antara lelaki dan perempuan adalah dibataskan pada perkara-perkara yang tertentu sahaja dan di dalam batas-batas yang tertentu.

Ini adalah kerana tabiat lelaki dan perempuan yang memang tidak sama di antara satu sama lain.

Percampuran yang diharuskan

Secara umumnya, lelaki dan wanita tidak perlu untuk bergaul dan berinteraksi. Kecuali dalam perkara-perkara yang tertentu sahaja barulah lelaki dan wanita dibenarkan untuk berinteraksi.

Perkara-perkara itu adalah:

1. Perkara-perkara Dharuriat

2. Perkara-perkara Hajiat

Perkara-perkara Dharuriat

Ia adalah pergaulan yang dibenarkan disebabkan oleh dharurat. Di antara contoh-contohnya adalah:

1. Menemani seorang perempuan yang berjalan di jalan yang jauh dari orang ramai

2. Melarikan seorang perempuan untuk menyelamatkannya

Perkara-perkara Hajiat

Ia adalah pergaulan yang dibenarkan disebabkan oleh keperluan. Di antara contoh-contohnya adalah:

 1. Urusan jual beli yang dibenarkan oleh syarak
 2. Kerja-kerja kehakiman
 3. Persaksian
 4. Amar makruf nahi mungkar
 5. Melayan tetamu pada batasnya
 6. Dalam kenderaan awam
 7. Kerja-kerja jihad
 8. Belajar dan mengajar

Adab-adab Pergaulan Lelaki dan Wanita

Adab yang perlu dijaga oleh pihak lelaki adalah:

 • Ucapan yang makruf dan sopan
 • Menundukkan pandangan
 • Tidak berhimpit-himpit
 • Tidak berdua-duaan
 • Menghindari tempat yang mendatangkan fitnah dan salah sangka

Adab yang perlu dijaga oleh wanita secara khusus:

 • Iltizam dengan pakaian Islam
 • Ucapan yang tidak dilunakkan atau bermanja-manja
 • Menjaga pergerakan

No comments:

Post a Comment

sila berikan soalan anda jika anda mempunyai kemusykilan dengan artikel yang dimuatkan,
sebarkanlah artikel2 ini kepada sahabat-sahabat anda, keluarga, rakan-rakan usrah dan siapa sahaja disamping anda:)